ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години

Конурсна документација и Позив за подношење понуда за ЈНМВ 1.2.3/2018 – Угоститељске услуге за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години.

 

PozivZaPodnosenjePonude

Конкурсна документација