Јавне набавке

JNMV 1.2.5/2019

PozivZaPodnosenjePonude КД Бина 2019

0 comments

JNMV 1.2.4/2019

PozivZaPodnosenjePonude КД Бина 2019

0 comments

JNMV 1.2.3/2019

PozivZaPodnosenjePonude КД Угоститељске услуге ЉКИ

0 comments

JNMV 1.2.2/2019

PozivZaPodnosenjePonude КД Угоститељске услуге за потребе ТОГП

0 comments

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

0 comments

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.2.1/2019

Odluka o dodeli ugovora

0 comments

JNMV 1.2.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN za štampani materijal za 2019. godinu za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca. КД штампа 2019 Позив за подношење понуда

0 comments

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki Turističke organizacije Grada Požarevca za 2019. godinu. PLAN2019

0 comments

1.2.4/2018 ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ГРУПЕ ОСВАЈАЧИ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Број набавке: 1.2.4/2018 27-12-2018. Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр.1.2.4 / 18 – Услуге извођења концерта групе Освајачи 24-12-2018-Одлука о додели уговора 14-12-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-12-2018. Конкурсна документација – Освајачи

0 comments

ЈАВНA НАБАВКA 1.1.1/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.1/2018 „Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“ 23-11-2018 Обавештење о закљученом уговору 20-11-2018. Одлука о додели уговора 06-11-2018. Poziv za podnosenje ponude 06-11-2018. Конкурсна документација новогодишња расвета  

0 comments