Јавне набавке

ЈНMВ 1.2.8/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.8/2018 „Монтажа и демонтажа новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

0 comments

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.1/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.1/2018 „Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“ 06-11-2018. Poziv za podnosenje ponude 06-11-2018. Конкурсна документација новогодишња расвета  

0 comments

Измена плана јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018. годину

0 comments

ЈН 1.2.16 Уговор је закључен

22.8.2018.  Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 06.8.2018. Odluka o dodeli ugovora КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ЖЕЉКА ЈОКСИМОВИЋА Врста поступка: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Број набавке: 1.2.16/18 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

0 comments

ЈНМВ 1.2.10/2018

13.8.2018. Odluka o dodeli ugovora КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.10/2018: „Услуге шивења, веза и штампе мајица и поклон сетова.“  

0 comments

ЈНМВ 1.1.2/2018 Одлука о додели уговора

13.8.2018. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru 07.8.2018. Одлука о додели уговора КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.1.2/2018: „НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ХИПОДРОМА“

0 comments

ЈНМВ 1.2.13/2018 – Угоститељске услуге – Кетеринг на хиподорму

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.13/2018: „УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – КЕТРИНГ НА ХИПОДРОМУ“ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.13/2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.13/2018    

0 comments

ЈНМВ 1.2.11/2018 Одлука о додели уговора

07.8.2018.  Одлука о додели уговора   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.11/2018: „ Услуге изнајмљивања видеобимова за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години“

0 comments

JНМВ 1.2.12/2018 Одлука о додели уговора

06.8.2018.  Odluka o dodeli ugovora КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1.2.12/2018 „Услуге штампања промотивног материјала за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години – II“  

0 comments

ЈН 1.2.15/2018 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

06.8.2018. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА БИЉАНЕ КРСТИЋ И ОРКЕСТРА БИСТРИК Врста поступка: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Број набавке: 1.2.15/2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА    

0 comments