Јавне набавке

„Услугe изнајмљивање бине и пратеће опреме за потребе одржавања музичког програма“, редни број 1.2.5/2019

Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

0 comments

JNMV 1.2.5/2019

Poziv Za Podnosenje Ponude КД Бина 2019 Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.5-2019

0 comments

JNMV 1.2.4/2019

Poziv Za Podnosenje Ponude КД Бина 2019 Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.4-2019 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

0 comments

JNMV 1.2.3/2019

Poziv Za Podnosenje Ponude КД Угоститељске услуге ЉКИ Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.3-2019 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

0 comments

JНМВ 1.2.2/2019

Poziv Za Podnosenje Ponude КД Угоститељске услуге за потребе ТОГП Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.2.2-2019 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

0 comments

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

0 comments

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.2.1/2019

Odluka o dodeli ugovora

0 comments

JNMV 1.2.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN za štampani materijal za 2019. godinu za potrebe Turističke organizacije Grada Požarevca. КД штампа 2019 Позив за подношење понуда

0 comments

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki Turističke organizacije Grada Požarevca za 2019. godinu. PLAN2019

0 comments

1.2.4/2018 ИЗВОЂЕЊА КОНЦЕРТА ГРУПЕ ОСВАЈАЧИ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Број набавке: 1.2.4/2018 27-12-2018. Обавештење о закљученом уговору, ЈН бр.1.2.4 / 18 – Услуге извођења концерта групе Освајачи 24-12-2018-Одлука о додели уговора 14-12-2018. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 14-12-2018. Конкурсна документација – Освајачи

0 comments