Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1.3.1/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1.3.1/2018 – Изградња „Лимес Парка“ на Виминацијуму, фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

0 comments

Одлука о додели уговора за ЈН 1.3.1/2018

Одлука о додели уговора за ЈН 1.3.1/2018 – Изградња „Лимес Парка“ на Виминацијуму, фаза „Легионарски полигони“ и „Авантура парк“. Odluka o dodeli ugovora

0 comments

ЈАВНA НАБАВКA БРОЈ 1.3.1/2018 – Конкурсна документација и позив за подношење понуда

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 , 14/15 и 68/15  у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.  86/15 Одлуке о покретању поступка јавне набавке 210 од 11 .04.2018.године […]

0 comments

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.6/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.6/2018 – Услуге извођења ватромета за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

0 comments

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.2/2018

Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.2.2/2018 – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години. ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

0 comments

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2018

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.6/2018 – – Услуге извођења ватромета за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години. Odluka o dodeli Ugovora

0 comments

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.2/2018

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.2.2/2018 – Услуга смештаја гостију за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2018. години. Odluka o dodeli Ugovora

0 comments

ЈАВНА НАБАВКА МВ 1.2.2/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни […]

0 comments

ЈАВНA НАБАВКA МВ БРОЈ 1.2.6/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора бр. УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, […]

0 comments

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.2.1/2018

Konkursna dokumentacija КД штампа 1.2.1-2018

0 comments