Допуна конкурсне документације за ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Допуна конкурсне документације и одговор на питање понуђача у процесу набавке новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години.
Крајњи рок за подношење понуда се продужава до дана 29.11.2016. до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 29.11.2016. у 10,30 часова.

pitanja-ponudjaca

odgovor-ponudjacu

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

obavestenje-o-produzenju-roka-za-podnosenje-ponuda

ЈНМВ 1.1.2/2016 – Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години

Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2016. години.
Крајњи рок за подношење понуда: дана 23.11.2016.до 11,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 11,30 часова.

poziv-za-podnosenje-ponuda

konkursna-dokumentacija-novogodisnja-rasveta

ЈНМВ 1.1.1/2016 Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца

Набавка дрвених кућица – тезги за потребе Туристичке организације Града Пожаревца.
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: дана 23.11.2016. до 10,00 часова.
Јавно отварање понуда: дана 23.11.2016. у 10:30 часова.

poziv-za-podnosenje-ponude

konkursna-dokumentacija-kucice

Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – јавна набавка

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Радови на градском хиподрому у Пожаревцу – Реконструкција крова управне зграде са шталом
Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда: Дана 17.11.2016. до 11,00 сати
Јавно отварање понуда: Дана 17.11.2016. до 11,30 сати

ЈНМВ 1.3.2/2016 Радови на градском хиподрому у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на градском хиподрому у Пожаревцу по партијама

Партија 1: Одржавање крова између штала на градском хиподрому у Пожаревцу и

Партија 2: Израда платформе ВИП ложе на градском хиподрому у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НМВ 1.3.2/2016

 

ЈНМВ 07/2016 УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

„УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ

ОДРЖАВАЊА 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА“

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 07/2016:

ЈНМВ 08/2016 ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 08/2016: „ ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИНЕ И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ПОВОДОМ 53. ЉУБИЧЕВСКИХ КОЊИЧКИХ ИГАРА“