Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА МВ 1.2.2/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни […]

0 comments

ЈАВНA НАБАВКA МВ БРОЈ 1.2.6/2018

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чланова 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/13), Одлуке Управног одбора бр. УО-36/4, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, […]

0 comments

Konkursna dokumentacija za JNMV broj 1.2.1/2018

Konkursna dokumentacija КД штампа 1.2.1-2018

0 comments

Poziv za podnošenje ponuda

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV broj 1.2.1/2018 Позив за подношење понуда

0 comments

Plan Javnih nabavki za 2018.godinu

Plan 2018

0 comments

Odluka o dodeli Ugovora u postupku JNMV br.1.2.5/2017

Одлука о додели уговора (1)

0 comments

Odluka o dodeli Ugovora u postupku JNMV br.1.2.10/2017

Одлука о додели уговора

0 comments

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр.1.1.1/2017. „Набавка новогодишње декоративне расвете за потребе Туристичке организације Града Пожаревца у 2017. години.“ ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

0 comments

Pojašnjenje za JNMV broj 1.2.10/2017

Појашњење

0 comments

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ бр.1.2.5/2017.

Поштовани, овде се можете упознати и преузети конкурсну документацију и позив за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности бр.1.2.5/2017.: “ Услуге извођења музичког програма поводом дочека нове 2018.године.“ Poziv za podnosenje ponude Конкурсна документација 1.2.5-2017

0 comments