Јавне набавке

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр.1.3.1/2017.

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ бр.1.3.1/2017.

0 comments

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.1/2017 Ивестиционо одржавање хиподрома

Одлука о додели уговора заОдлука о додели уговора за ЈНМВ 1.3.1/2017 Ивестиционо одржавање хиподрома. Odluka o dodeli ugovora 1

0 comments

Измена конкурсне документације ЈНМВ 1.3.1/2017 Инвестиционо одржавање хиподрома

КД Хиподром – измењена

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА ЈНМВ 1.3.1/2017

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

0 comments

Одговор на захтев Б&ТСД Смедерево понуђача

Одговор

0 comments

ЈНМВ 1.3.1/2017 Инвестиционо одржавање хиподрома.

ЈНМВ 1.3.1/2017 Инвестиционо одржавање хиподрома. PozivZaPodnosenjePonude КД Хиподром

0 comments

Обавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ ред.бр.1.2.7/2017

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

0 comments

Oбавештење о закљученом Уговору за ЈНМВ ред.бр.1.2.4/2017.

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za izvođača muzičkog programa povodom održavanja 54.Ljki

0 comments

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1.2.7/2017

odluka o dodeli ugovora

0 comments

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ 1.2.4/2017

Odluka o dodeli ugovora

0 comments